Nostrifikacija

Nostrifikacija rodovnice potrebna je jedino ukoliko vaše štene dolazi iz inozemstva. U tom slučaju uzgajivač će vam sa štenetom ili kasnije poštom poslati EXPORTNU RODOVNICU. Znači da će rodovnica biti najčešće na engleskom jeziku i negdje na njoj pisati će EXPORT. Svaka zemlja ima različiti izgled rodovnica. Izdavanje exportnih rodovnica u nekim zemljama traje mjesecima.

Kada exportna rodovnica stigne, predlažemo da se javite voditelju uzgoja sa kojim ćete se morati vidjeti kako bi vam potpisao formular. U međuvremenu potrebno je otići kod vašeg veterinara kojeg trebate zamoliti da očita čip vašeg psa i napiše potvrdu o broju mikročipa. Tu potvrdu predati ćete voditelju uzgoja koji će ju pohraniti kod sebe. Također, potrebno je i popuniti FORMULAR koji se nalazi na stranicama HKS-a:  https://web.hks.hr/formulari-2/

Formular će potpisati voditelj uzgoja i ovjeriti Klub.

Postupak nostrifikacije plaća se sukladno uputama na stranicama HKS-a.

Nakon što se sakupili sve dokumente:

  1. Original export rodovnice
  2. Potpisan i ovjeren formular
  3. Potvrdu o uplati

Dostavljate ih u HKS.

Na formularu imate mogućnost da vam se nostrificirana exportna rodovnica pošalje nazad poštom ili ju možete osobno preuzeti u HKS-u. Predlažemo da označite osobno preuzimanje, kako se originalan dokument ne bi zagubio u pošti. Sam postupak nostrifikacije u HKS-u može trajati i oko dva tjedna.

 

Zašto moram slati original exportne rodovnice na nostrifikaciju?

 

Svaki pas u svom matičnom savezu zemlje u kojoj je okoćen dobiva registarski broj. Original exportne rodovnice potrebno je slati u HKS iz razloga što će se u HKS-u na original dokumenta upisati novi registarski (HR) broj. Od trenutka nostrifikacije nadalje taj broj je valjani registarski broj vašeg psa, te ga koristite za prijavu izložbe, popunjavanje formulara za parenje itd.