ČLANSTVO


REDOVNI ČLANOVI: Sve poslovno sposobne osobe koje preko Kluba hrtova Hrvatske žele ostvarivati prava prema HKS-u, a imaju prebivalište ili boravište u RH.

Ukoliko ste već uplatili članarinu za HKS preko neke druge kinološke udruge, a želite postati redovan član KHH, u tom slučaju ste uz Pristupnicu obavezni poslati i kopiju članske iskaznice HKS-a kao dokaz podmirene članarine za tekuću godinu.

 

PRIDRUŽENI ČLANOVI: Maloljetne osobe i osobe bez poslovne sposobnosti, rekreativni članovi, članovi koji svoja prava prema HKS-u ne žele ostvarivati preko Kluba hrtova Hrvatske, kao i osobe koje nemaju prebivalište ili boravište u RH.

 

OBITELJSKA ČLANARINA: Obiteljsku članarinu plaća REDOVNI ČLAN “nosioc članarine” kao prvi član. Uz njega članovi njegove obitelji imaju pravo biti članovi po povoljnijim cijenama. Odnosi se samo na punoljetne osobe koje imaju poslovnu sposobnost.

 

Svi članovi moraju se pridržavati navedenih smjernica, Statuta Kluba hrtova Hrvatske, Statuta i

pravilnika Hrvatskog kinološkog Saveza te Pravilnika Svjetske kinološke federacije (FCI).

Svi članovi su svake godine dužni ponovno ispuniti Pristupnicu.

 

!!! CIJENA ČLANARINE za HKS od 200 kn produzena je do 01.06.2021. !!!

Raiffeisen banka 2484008-1105072634

IBAN: HR8224840081105072634

SWIFT: RZBHHR2X

 

Za učlanjenje SVIH ČLANOVA potrebno je da isti zatraže OIB od Porezne uprave. Cjenici klupskih manifestacija i treninga formirati će se ovisno o troškovima određene manifestacije. Maloljetnici i osobe kojima je oduzeta ili ograničena posl. sposobnost tretiraju se kao PRIDRUŽENI ČLANOVI.

POPUST NA MANIFESTACIJE U ORGANIZACIJI HKSA (CACIB I CAC) OSTVARUJU SAMO ČLANOVI KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE ILI BORAVIŠTE U RH i NOSTRIFICIRANE RODOVNICE ZA SVOJE PSE!

PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

Prava Članova su:  

 1. da neposredno odlučuju i sudjeluju u radu Skupštine Kluba (redovni članovi)
 2. da sudjeluju u organizaciji akcija i manifestacija Kluba
 3. da pokreću i sudjeluju u raspravljanju o pitanjima od interesa za Klub
 4. da biraju i da budu birani u tijela Kluba (redovni članovi)
 5. da budu informirani o radu Kluba a naročito o planovima i izvršavanju planova
 6. da koriste saznanja koja proizlaze iz rada Kluba
 7. da koriste druga prava propisana Zakonom, Statutom ili drugim općim aktima

Obveze članova su:  

 1. da aktivno sudjeluju u radu Kluba, te u izvršavanju njegovih ciljeva i zadataka.
 2. da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i općih akata donesenih na osnovu njega, kao i odluka, odnosno zaključaka Kluba.
 3. da savjesno izvršavaju zadatke i obavljaju funkcije u Klubu i njegovim tijelima. (redovni članovi)
 4. da sudjeluju na Skupštinama i drugim sastancima koje organizira Klub.
 5. da rade na svom stručnom usavršavanju u cilju razvijanja i unapređenja kinoloških znanja.
 6. da štite ugled Kluba i njegovih članova.
 7. da se u bavljenju kinologijom, posebno uzgojem i odgojem rasnih pasa, pridržavaju zakonskih propisa, Pravilnika HKS-a o stručnom radu, kinološke etike i morala, i drugih općih akata.
 8. da redovito plaćaju članarinu.

Članstvo u Klubu prestaje:  

 1. Prestankom rada Kluba
 2. Dragovoljnim istupom člana
 3. Isključenjem
 4. Neplaćanjem članarine

Klub se temelji na dobrovoljnosti članova, kinološkoj etici i moralu društva. Sve funkcije u društvu su dobrovoljne i besplatne. Svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba može postati članom Kluba. Članom kluba može postati i maloljetna osoba ili osoba sa ograničenom poslovnom sposobnošću ili bez poslovne sposobnosti, ali bez prava odlučivanja. Pristupnicu za maloljetnu osobu potpisuju roditelji a za osobe sa ograničenom poslovnom sposobnošću ili bez poslovne sposobnosti njihovi zakonski zastupnici.  Član će se isključiti iz Kluba ako osobito narušava odnose unutar Kluba vrijeđanjem ili iznošenjem neistina prema drugim članovima ili ako teško provrijedi Statut HKSa, pravilnike HKSa o uzgoju ili na drugi način nanese štetu Klubu. Klub radi sukladno Statutu HKS i Statutu Kluba Hrtova Hrvatske.