UZGOJ/BREEDING

 

Planirana legla/Planning litters

Štenci/ Puppies

Uzgajivačnice/ Kennels

Bolesti po pasminama s preporučenim testovima za uzgoj

 

 

ŽELIM PARITI SVOJU KUJICU

1. Odabir parnjaka

Prilikom odabira parnjaka obratite pozornost na zdravstvene testove, tražite vlasnika ocjenske liste, po mogućnosti pogledajte psa uživo, procijenite njegov karakter i ponašanje. Imamo pse čija je primarna namjena trčanje. Pogledajte kako parnjak trči, dali je funkcionalan ili vam se čini da u polju izgleda kao labrador. Pitajte vlasnika oko nasljednih bolesti u liniji, koji je životni vijek predaka te od čega su uginuli. Ukoliko vlasnik to ne zna, kontaktirajte uzgajivače parnjakovih roditelja. Živimo u svijetu interneta i gotovo sve adrese i podaci su nam ponuđeni na pladnju. Iskoristite to. Tražite na uvid knjižicu cjepiva, potvrde o zdravstvenim testovima i šampionatima. Ipak, u rodovnicima svih vaših štenaca stajati će zauvijek njegovo ime. Provjerite uvjete u kojima vlasnik drži parnjaka i svoje ostale pse. Želite li raditi promociju vlasniku koji je neodgovoran ili želite imati podršku vlasnika kasnije, kod traženja novih vlasnika svojih štenaca i u vašim daljnjim kinološkim aktivnostima? Odabir je vaš.

2.Seminar za uzgajivače

Sukladno novom Zakonu o zaštiti životinja, svaka osoba koja namjerava imati leglo dužna je proći jednodnevno osposobljavanje. Dakle, neovisno o tome radi li se o leglu sa rodovnicima ili ne.

Osposobljavanja se održavanju po cijeloj Hrvatskoj u organizaciji HKS-a.

Ukoliko imate saznanja da netko ima leglo a nije prošao osposobljavanje slobodni ste ga prijaviti veterinarskoj inspekciji pri Državnom inspektoratu na e-mail: prijave@dirh.hr.

Jedino na ovaj način možemo stati na kraj nekontroliranom uzgoju i smanjiti broj napuštenih pasa.

3.Uzgojna dozvola

Bez obzira što je vaš pas šampion ili nikad nije bio na izložbi, svejedno mora pristupiti uzgojnom pregledu.

Uzgojni pregledi održavaju se nekoliko puta godišnje u organizaciji HKS-a.

Na uzgojnom pregledu dva suca pregledati će vašeg psa i odrediti njegovu uzgojnu vrijednost. Psi koji još nikada nisu bili na izložbi dobiti će i svoju prvu ocjenu.

Psi ne mogu ići u parenje bez uzgojne dozvole. Također, ukoliko ste odabrali parnjaka iz inozemstva morate provjeriti dali je i u njegovoj zemlji propisan uzgojni pregled kao preduvjet parenju.

4.Zdravstveni testovi

Sukladno pravilniku HKS-a za irske vučje hrtove obavezno je slikanje kukova (i za parnjaka ukoliko dolazi iz inozemstva, neovisno o tome dali je ovaj test obavezan u njegovoj zemlji!)

Ostali zdravstveni testovi nisu propisani kao obavezni, no klub ih preporučuje:

Svi hrtovi: ultrazvuk srca (6 mj prije parenja)

Svi hrtovi: kontrola hormona štitnjače (6 mj prije parenja)

Svi hrtovi: oftamološki pregled (6 mj prije parenja)

Za sve testove koje odradite predlažemo da tražite certifikate ili potvrde o nalazu, te ih je poželjno imati kod sebe i pokazati na uvid novim vlasnicima štenaca.

5.Potvrda o parenju

Potvrda o parenju je formular koji se nabavlja u prostorijama HKS-a, te se ispunjava na dan parenja, kada vlasnici kuje i mužjaka potpisuju formular u znak da je parenje izvršeno. Potvrda o parenju služi kao neka vrsta ugovora između vlasnika kuje i parnjaka.

Primjerak ove potvrde prilaže se kod prijave legla, jedan primjerak ide vlasniku kuje, a treći vlasniku parnjaka.

Nemojte zaboraviti ponijeti ovaj formular na parenje!

6.Kontrola voditelja uzgoja

Voditelj uzgoja dužan je posjetiti vas i vaše štence dva puta. Prvi puta unutar 4 dana od okota i drugi puta oko 6 tj. starosti. Voditelj uzgoja daje svoje mišljenje o tome kako je vaše leglo držano, te ima ovlasti da odbije potvrditi leglo, ukoliko su štenci u lošem stanju ili loše držani.

7.Prijava legla u HKS i Ministarstvu

Potvrda o mikročipiranju – ovaj formular mora popuniti vaš veterinar prilikom mikročipiranja, a ovjeriti voditelj uzgoja. Uz brojeve mikročipa upisuju se brojevi rodovnica i imena koja će stajati u rodovnicama vaših štenaca. Također, ovdje možete odabrati radite li HR ili EXPORT rodovnice. Ukoliko su vaši štenci već našli domove i oni su u inozemstvu, predlažemo vam da odmah izvadite exportne rodovnice koje će glasiti na nove vlasnike.

Formular prijave – u ovaj formular prepisuju se brojevi, titule i imena iz rodovnice oca i majke vaših štenaca te se šalje na HKS koji će izraditi rodovnicu prema ovom formularu. Predlažemo da obavezno sačuvate kopiju ovog formulara i još jednom provjerite sve podatke nakon što dobijete gotove rodovnice! U slučaju da ste otkrili grešku javite se u HKS.

Dokumenti koji se prilažu kod prijave legla:

  1. Formular prijave
  2. Potvrda o parenju
  3. Potvrda o uzgojnom pregledu majke i oca ako je primjenjivo u njegovoj zemlji
  4. Potvrda o mikročipiranju

Ove dokumente predajete voditelju uzgoja kod drugog pregleda.

Prijava Ministarstvu: Sukladno novom Zakonu o zaštiti životinja, a ovisno o mjestu vašeg boravišta dužni ste ministarstvu prijaviti vaše leglo. Proučite Odluku o načinu držanja kućnih ljubimaca vašeg grada/općine te sukladno odluci prijavite leglo.

8.Ugovor sa budućim vlasnicima

Sukladno pravilniku o uzgoju HKS-a štenci ne smiju napustiti dom prije 8 tjedana starosti.

Ukoliko novi vlasnici vašeg šteneta žive u inozemstvu, dobro provjerite sa koliko tjedana i pod kojim uvjetima štene smije ući u navedenu zemlju. Svaka zemlja ima drugačije uvjete, pa tako neke zemlje ne dozvoljavaju ulazak štencima ukoliko nemaju cjepivo protiv bjesnoće (aplicirano sa 12 tj) od kojeg je prošlo 21 dan. To bi značilo da štene mora ostati kod vas do skoro 4 mjeseca života!

Neke zemlje (npr. Ukrajina) zahtijevaju i titar test nakon apliciranog cjepiva protiv bjesnoće, što prolongira njihov ostanak na skoro 7 mjeseci starosti.

Predlažemo da sa novim vlasnicima sačinite ugovor ili sporazum. Dokument nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika da bi on imao pravni snagu, ali vi to možete učiniti. Ukoliko želite neke posebne odredbe, kopiju ugovora možete poslati i u HKS. Znajte i da svaka prepiska putem e-maila može poslužiti kao sporazum, ukoliko nemate ugovor, pospremite i arhivirajte prepiske u kojima ste se sporazumjeli oko cijene/uvjeta plaćanja/eventualnog darovanja ili ostalih uvjeta preuzimanja šteneta.

Zvuči komplicirano?

Nije toliko komplicirano koliko se čini. Podsjećamo da sukladno novom Zakonu o zaštiti životinja sve osobe koje imaju leglo dužne odraditi osposobljavanje za uzgajivača i prijaviti leglo ministarstvu. Također, za sve pse imali oni rodovnicu ili ne, vrijedi pravilo o uvozu/izvozu i mikročipiranju.

Dodatna papirologija koja se mora odraditi preko HKSa čini se komplicirana, ali štencima osigurava bolju i sigurniju budućnost.

Naravno, ukoliko imate dodatnih pitanja uvijek se možete obratiti Klubu koji će vas voditi kroz čitav postupak, oglasiti leglo na svojim stranicama te pomoći u bilo kojem drugom kontekstu.

Korisni linkovi:

Pravilnik o uzgoju

Formulari HKS (prijava uzgajivačnice, nostrifikacija rodovnica, prijenos vlasništva…)

Zakon o zaštiti životinja

Osposobljavanje

Voditelj uzgoja: Nera Golojuh

sighthounds.club.croatia@gmail.com