O KLUBU

KLUB HRTOVA HRVATSKE

Službeno Klub počinje djelovati 2005 godine kao udruga građana sa ciljem promicanja, razvoja i unapređenja pasmine. Prvotno je Klub osnovan kao pasminski klub sa područjem djelovanja u gradu Zagrebu. Od 2014.g njegovo djelovanje se proširilo na područje cijele države, te je promijenio naziv iz "Klub Hrtova" u "Klub Hrtova Hrvatske". Klubu je 2014 godine odobrena organizacija službenih natjecanja "lova na umjetni mamac" od strane CDLa, FCIa i Hrvatskog Kinološkog Saveza. Klub Hrtova želi okupiti uzgajivače, vlasnike i ljubitelje X FCI skupine pasa sa ciljem promicanja i popularizacije ove predivne pasmine. Klubu je u interesu da prati rad uzgajivača, brine se o prehrani i zdravlju kroz organizaciju seminara i savjetovanja, pruža pomoć pri odabiru štenadi, provodi inicijativu zaštite životinja i udomljavanja pasa koji traže dom, te daje savjete novim članovima oko prvih odlazaka na izložbe. Pružamo informacije svima koji pokažu zanimanje za pasminu, o svim prednostima kao i problemima sa kojima bi se mogli susresti imajući ih za ljubimce. Organiziramo i osnove ring dresure za početnike izlagače, kao i lure coursing treninge za sve zainteresirane za takvu vrstu aktivnosti.

Svim ljubiteljima hrtova želimo dobrodošlicu u naš Klub Hrtova Hrvatske.